single.php

Upplevelse

Vad är en upplevelse?

Kan en upplevelse vara objektiv?

Vad heter upplevelse på engelska?

Vad är det engelska ordet för erfarenhet?

Vad är sambanden bakom detta?

Kommentarer är inte tillåtna.