page.php

Om propositum

Förbättrar kommunikationen, möten, presentationer m.m i förändringsarbete. 

Många företagsledningar och chefer erfar idag att det är svårare och svårare att nå fram med budskap inom organisationen, oavsett om det gäller en förändring, företagets strategi, ett projekt, en ny satsning eller ett betydelsefullt möte.

Frågeställningar som då dyker upp är bland annat:

  • Vad kan vi göra för att få förståelse för det vi önskar uppnå, både inom företaget och hos våra viktigaste samarbetspartners?
  • Hur får vi till en större samsyn, samspel och samstämmighet?
  • Hur gör vi rent konkret för att nå fram med de budskap vi vill nå fram med?

Ser man specifikt till möten som oundvikligen är ett viktigt medel i ett företags förändringsprocess så ställs frågorna än mer på sin spets.

Hur gör man då för att förbättra kommunikationen i samband med förändringsarbete?

Att ge ett generellt svar på denna fråga är att underskatta kraften och riktningen med förändringar, och propositum specialiserar sina tjänster och bygger sitt existensberättigande på att öka förståelsen människor emellan, genom att förbättra:

  • Organisationers kommunikation i samband med förändringar,
  • Organisationers lanseringar, internaliseringar och hur man vidareför kunskap och budskap
  • Organisationers betydelsefulla möten och tillhörande pedagogiska mötesupplägg
  • Nyckelpersoners förmåga att kommunicera och sättet på vilket de framträder  
  • Nyckelpersoners manus, tal, presentationer etc. 

Allt detta genom att fokusera på intentionen/intentionerna. I kombination med rätt ramsättning, och säkerställandet av att intentionen bibehålls hela vägen så uppnås önskad förflyttning av tillstånd hos målgruppen.

propositum

propositum som är latin för “intention, syfte, tema och mening” bildades 2008 då det inte fanns något företag som fullt ut specialiserade sig inom detta kompetensområde, medan behovet bara växte. Vi arbetar med små som stora företag och organisationer som oftast har sin bas i Sverige men opererar globalt

Vår erfarenhet sträcker sig över en mängd olika kompetensområden som ingår i den större kommunikationsramen .

Varmt välkommen att kontakta oss och tills dess,

propositum@propositum.se
må så gott,

namnteckning_pj2